1

نقشه گام به گام جدید برای تغییر باورها

News Discuss 
در این صورت باور و ایمان قلبی شما سبب ایجاد تحول در زندگی تان می گردد و هدف ها و آرزوهایتان به حقیقت تبدیل می گردد. الان انقداهدافم برام حائزاهمیته که احساس خوب وآرامش خودم ،الویت کارمه .که البته باکارکردن روی خودمون ،ناخودآگاه بدون تلاش ما،تغییروتحول دیگران نسبت به خودمون https://www.janbalaghi.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story